A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Indian Rupee  -  Ee puzhayum sandhyakalum


ഈ പുഴയും സന്ധ്യകളും നീലമിഴിയിതളുകളും, ഓർമ്മകളിൽ, പീലിനീർത്തി, ഓടിയെത്തുമ്പോൾ ... പ്രണയിനി നിൻ സ്മൃതികൾ ... ഈ പുഴയും സന്ധ്യകളും നീലമിഴിയിതളുകളും ... പ്രണയിനിയുടെ ചുണ്ടുകൾ ചുംബനം കൊതിക്കവേ, ചന്ദ്രലേഖ മുകിലിനോടെന്തു ചൊല്ലിയറിയുമോ ? ... പ്രണയിനിയുടെ ചുണ്ടുകൾ ചുംബനം കൊതിക്കവേ, ചന്ദ്രലേഖ മുകിലിനോടെന്തു ചൊല്ലിയറിയുമോ ? ... പൂനിലാവിൻ മണിയറ, സഖികളായി താരവൃന്ദമാകവെ, പകർന്നു തന്ന ലയലഹരി മറക്കുമോ ... ആ ലയലഹരി മറക്കുമോ ... പുലരിയിൽ നിൻ മുഖം തുടുതുടുത്തതെന്തിനോ ? ഈ പുഴയും സന്ധ്യകളും ... എത്രയെത്രരാവുകൾ, മുത്തണിക്കിനാവുകൾ, പൂത്തുലഞ്ഞനാളുകൾ, മങ്ങിമാഞ്ഞുപോകുമോ ... എത്രയെത്രരാവുകൾ, മുത്തണിക്കിനാവുകൾ, പൂത്തുലഞ്ഞനാളുകൾ, മങ്ങിമാഞ്ഞുപോകുമോ ... പ്രേമഗഗന സീമയിൽ, കിളികളായ്, മോഹമെന്ന ചിറകിൽ നാം പറന്നുയർന്ന കാലവും കൊഴിഞ്ഞുവോ ... ആ സ്വപ്നവും പൊലിഞ്ഞുവോ? ... കണ്ണുനീർ പൂവുമായ് ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമായ് ... ഈ പുഴയും സന്ധ്യകളും നീലമിഴിയിതളുകളും, ഓർമ്മകളിൽ പീലിനീർത്തി ഓടിയെത്തുമ്പോൾ, പ്രണയിനി നിൻ സ്മൃതികൾ ... ഈ പുഴയും സന്ധ്യകളും നീലമിഴിയിതളുകളും....