A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Katha Ithuvare  -  cherunnu njangalonnay cherunnu


ചേരുന്നു ഞങ്ങളൊന്നായ് ചേരുന്നൂ
നേരുന്നു മംഗളങ്ങള്‍ നേരുന്നൂ
താളങ്ങള്‍തന്‍ ഓളം വീശി
സന്തോഷത്തിന്‍ ഹാരം ചാര്‍ത്തി നില്‍ക്കുന്നിതാ

താരുണ്യം പോയ് വീണ്ടും വന്നു
പൂമാരി ഉള്ളിന്നുള്ളില്‍ പെയ്യുന്നല്ലോ
ആഹ പെയ്യുന്നല്ലോ
വെള്ളിപ്പൂവിന്‍ താലം പേറി കാലം പോലും
കൈകള്‍കൂപ്പി ചാരെ നില്‍പ്പൂ
ഈ ഹൃദയം കണ്ടിടുവാന്‍
ഈവിധം ഭൂമിയില്‍ മേലിലും വേണം നൂറുയുഗം
ചേരുന്നു........

ബന്ധങ്ങള്‍തന്‍ അര്‍ത്ഥം കണ്ടു
ആകാശം മണ്ണിന്‍ മുന്‍പില്‍ താഴുന്നല്ലോ
ആഹ താഴുന്നല്ലോ
സ്നേഹം കൊണ്ടു സ്നേഹം നേടും
കാരുണ്യത്തെ ഓരോ നാവും വാഴ്ത്തുന്നല്ലോ
ഈ ഉയിരിന്‍ താരണിയായ്
ഈവിധം ഭൂമിയില്‍ മേലിലും വേണം നൂറു ജന്മം
ചേരുന്നു........